سلام

مادربزرگم همسر حاج عزیز حسینیان از دنیا رفتن

1,241 بازدید | بدون دیدگاه | ساعت: 10:28 | تاریخ: 2017/06/24

باسلام

بزرگ خاندان حسینیان حاج عزیز حسینیان سقی به رحمت خدا رفتن

 

دنباله مطلب …

2,453 بازدید | ۲ دیدگاه | ساعت: 8:03 | تاریخ: 2016/10/01