باید مرز ورودی را بر روی فرودگاه امام خمینی (ره) بگذارید

مهم نیست از چه مرزی وارد شده باشید

 

دنباله مطلب …

298 بازدید | ۱ دیدگاه | ساعت: 9:48 | تاریخ: 2019/09/02